סרטי הדרכה וסרטוני הדגמה 

סרטונים להסברה והמחשה של מוצרים, מערכות ותוכנות

סרטי הדרכה

לומדה / למידה מתוקשבת