הדמיות אדריכלות נוף ופיתוח שטח

הדמיות נוף ברמת גימור גבוהה שנראות כמו צילום אמיתי

בנייה לצד פיתוח שטח

נכסים מסחריים, יכללו לרוב פרטים מגוונים יותר ביחס למבני מגורים, כגון מיתוג של חברות, חזיתות מסחריות, חניות ודרכי גישה, והשתלבות רחבה יותר עם המתחם האורבני שסביבם.

תעשייה ותשתיות

הדמיות של מבנים ומתחמים שמיועדים בדרך כלל להצגה לגורמים מקצועיים, ולעיתים קרובות גורמי תכנון, משקיעים, ועדות מוניציפיות וכו'.

פארקים וגנים

הדמיות של גינות ופיתוח נופי. מיועדות לעיתים קרובות לטובת הצגה לגורמי תכנון, רשויות מוניציפליות, וכן כחלק מהתהליך הסברה ושיתוף הציבור בהליכי תכנון.

רחובות ומתחמים עירוניים